Bouwtekeningen: een overzicht

Er zijn veel verschillende soorten bouwtekeningen. Zo zijn er tekeningen die door de aannemer gebruikt worden tijdens de bouw, maar ook zijn er tekeningen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning of tekeningen die alleen het ontwerp van uw verbouwing weergeven.U kunt zich voorstellen dat het ene type tekeningen veel meer tijd kost om te maken dan het andere type. Aan verschillende typen tekeningen zijn dus ook verschillende kosten verbonden. Om nu precies te bepalen welk type tekeningen u nodig heeft, hebben wij alvast een aantal zaken voor u op een rijtje gezet.

Tekeningen voor de omgevingsvergunning

Voor de omgevingsvergunning heeft u bouwtekeningen nodig met schaal 1:100 (1cm op tekening is gelijk aan 100 cm in werkelijkheid) en vaak detailtekeningen met schaal 1:5 of 1:10. Deze tekeningen moeten de juiste technische informatie bevatten, zodat de gemeente uw bouwplannen kan beoordelen aan de regelgeving. In de tekeningen voor de omgevingsvergunning is het dus niet nodig om details aan te geven die geen invloed hebben op de (regel-)technische haalbaarheid van uw bouwplan. Zaken die in tekeningen voor uw omgevingsvergunning niet aangegeven hoeven te worden zijn bijvoorbeeld vaak: kleur en merk van de tegels in uw badkamer, het type lamp in uw woonkamer, de kleur van de binnenkant van uw kozijnen, het type vloerbedekking in uw slaapkamer, de exacte positie van uw stopcontacten of het merk van uw badkuip. Voor de omgevingsvergunning hoeven alleen de beeldbepalende detailtekeningen gemaakt te worden en dus niet alle technische detailtekeningen.

Tekening omgevingsvergunning

Boven: tekening voor aanvraag omgevingsvergunning

Tekeningen voor de aannemer

De aannemer wil in de meeste gevallen wel precies weten welke materialen, merken en kleuren hij toe moet passen. Tekeningen op basis waarvan de aannemer zijn prijs bepaalt moeten daarom veel uitgebreider zijn dan tekeningen voor de vergunningsaanvraag. De tekeningen voor de aannemer bevatten onderandere de volgende informatie: technische detailtekeningen, positie van stopcontacten (wandcontactdozen / WCD), positie van overige electrische aansluitingen, materiaalgebruik, exacte indeling badkamer, exacte indelingstekening van de keuken, wand- en vloerafwerkingen, enzovoorts. Deze tekeningen hebben vaak schaal 1:50.

Tekening voor aannemer

Boven: bouwvoorbereidingstekeningen

Splitsingstekeningen

Wanneer u uw woning kadastraal wilt splitsen, dan heeft u splitsingstekeningen nodig. Splitsingstekeningen geven met dikke lijnen aan hoe de verdeling in appartementsrechten geregeld is. De splitsingstekeningen worden toegevoegd aan de splitsingsakte van de notaris. Hieronder ziet u een voorbeeld van een splitsingstekening.

tekening voor kadastrale splitsing

Boven: splitsingstekeningen

Ontwerptekeningen

Wanneer u nog niet precies weet hoe u wilt verbouwen, dan kunt u voorafgaand aan de tekeningen voor de omgevingsvergunning ontwerptekeningen laten maken. Ontwerptekeningen bevatten nog geen technische informatie. Zo staat in ontwerptekeningen wel aangegeven waar bepaalde muren staan, maar de exacte wandopbouw is nog niet aangegeven. Uiteraard houdt de architect hier in zijn hoofd wel rekening mee, zodat er geen tekeningen gemaakt worden die later technisch niet haalbaar blijken te zijn.

Verkooptekeningen

Verkooptekeningen kunnen ervoor zorgen dat uw woning sneller verkocht wordt. U kunt bij een verkooptekening de bestaande situatie door ons laten natekenen, maar bijvoorbeeld ook mogelijke indelingsvarianten uit laten tekenen. Met behulp van verschillende indelingsvarianten kunt u de potentiele koper laten zien wat de mogelijkheden van de woning zijn. Kijk hier voor een overzicht van de kosten voor verkooptekeningen. Hieronder staan enkele voorbeelden van verkooptekeningen.

Woning te koop: verkooptekening

verkooptekening plattegrond

verbouwing met dakopbouw en patio - plattegrondtekening

Boven: diverse verkooptekeningen van boven naar beneden: interieurrendering, presentatieplattegronden, rendering woningindeling in vogelvlucht.